A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тупичівська громада
Чернігівська область, Чернігівський район

ПОРЯДОК доступу до публічної інформації у Тупичівській сільській раді Городнянського району Чернігівської області

Дата: 20.02.2018 12:35
Кількість переглядів: 876

Додаток 1

до розпорядження

сільського голови

20.02.2018 № 11-од 

ПОРЯДОК 
доступу до публічної інформації
у Тупичівській сільській раді  Городнянського району

Чернігівської  області

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру доступу до публічної інформації у Тупичівській сільській раді Городнянського району  Чернігівської області (далі сільська рада), процедуру надання публічної інформації, процедуру оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб сільської ради та її виконавчих органів щодо надання або відмови у наданні інформації за запитом на публічну інформацію.

1.2. Дія цього Порядку не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію».

1.4. Організація і забезпечення порядку надання публічної інформації, опрацювання, систематизації, аналізу та контролю покладаються на відділ кадрової юридичної та автоматизованої обробки інформації і  відділ організаційної  та загальної роботи  сільської ради.

 

ІІ. Забезпечення порядку доступу до публічної інформації

2.1. Доступ до публічної інформації забезпечується шляхом:

- розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті сільської ради в мережі Інтернет;

- розміщення публічної інформації на інформаційних стендах та/або у приміщеннях для прийому громадян;

- надання інформації за запитами на публічну інформацію.

2.2. Оприлюдненню підлягає наступна інформація, що зберігається в сільській раді:

- інформація про сільську раду (організаційна структура, повноваження, основні завдання, фінансові ресурси);

- інформація, що була отримана або створена у процесі реалізації сільською радою та посадовими особами повноважень, передбачених законодавчими актами, та посадових осіб;

- нормативно-правові акти, прийняті сільською радою та посадовими особами, проекти рішень сільської ради і посадових осіб, що підлягають обговоренню;

- перелік адміністративних послуг, що надаються сільською радою, умови їх отримання;

- порядок доступу до публічної інформації (порядок складання та подання запиту на інформацію, система обліку та види інформації, що зберігається в сільській раді);

- порядок денний засідань сільської ради, постійних комісій сільської ради;

- інформація про розміщення місць для роботи з документами з метою отримання інформації;

- інформація про депутатів сільської ради та посадових осіб  сільської ради;

- графік прийому громадян посадовими особами сільської ради;

- перелік підприємств, організацій, установ, які перебувають у сфері управління сільської ради.

2.3. Оприлюдненню не підлягають:

- внутрівідомча службова кореспонденція (резолюції, доповідні, службові, пояснювальні записки, довідки, звіти, інформації, акти, протоколи нарад, матеріали конкурсів, рекомендації, висновки, рецензії та ін.), документи, пов’язані з напрямами діяльності сільської ради, структурних підрозділів сільської ради, процесами розробки та прийняття рішень і розпоряджень;

- розпорядження сільського голови, що регламентують діяльність сільської ради, а також розпорядження з кадрових питань;

- документи з кадрових питань;

- документи бухгалтерського обліку та звітності.

2.4. Сільська рада не надає інформації за запитами, адресованими безпосередньо до депутатів сільської ради, а також інформацію, яка може бути отримана шляхом узагальнення аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

2.5. Безпосередня організація функціонування спеціальних місць для роботи запитувачів з документами чи їх копіями покладається на відділ організаційної  і загальної роботи  апарату сільської ради.

2.6. Наповнення публічною інформацією офіційного веб-сайту сільської ради й оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації покладається на   відділ організаційної  та загальної роботи  апарату сільської ради.

2.7. Публічна інформація, розпорядником якої є сільська рада, крім публічної інформації з обмеженим доступом (конфіденційна інформація, таємна інформація, службова інформація), надається у формі та у строки, визначені законодавством.

Проекти нормативно-правових актів, рішень сільської ради, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Публічна інформація може бути надана запитувачу інформації усно, письмово чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою); у визначених спеціальних місцях для роботи запитувачів з документами чи їх копіями. У разі надання інформації у визначених спеціальних місцях для роботи запитувачів з документами чи їх копіями про це робиться відмітка у спеціальному журналі, який ведеться уповноваженим структурним підрозділом.

 

ІІІ. Порядок обліку, попереднього розгляду, опрацювання та 
надання інформації за запитами на публічну інформацію

3.1. Запит на отримання публічної інформації подається до сільської ради та її виконавчих органів на ім’я сільського голови в усній або письмовій формі (поштою, факсом, електронною поштою,) та підлягає в день надходження попередньому розгляду та реєстрації у  сільській раді, відповідно до Інструкції з діловодства у Тупичівській сільській раді.

3.2. Термін виконання інформаційного запиту становить не більше 5 робочих днів з дня його реєстрації.

У разі, якщо в запиті заявник зазначає, що запитувана інформація необхідна для захисту життя і свобод громадян, відповідь на запит надається не пізніше 48 годин з дня його отримання. При цьому заявник повинен обґрунтувати вимогу термінового розгляду інформації.

У випадку, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку, термін надання відповіді продовжується до 20 робочих днів сільським головою на підставі доповідної записки виконавця, яка подається протягом 5 робочих днів з дати реєстрації запиту, з обґрунтуванням необхідності продовження терміну виконання і одночасним інформуванням заявника.

3.3. Письмовий запит на отримання публічної інформації складається відповідно до рекомендованої форми запиту, згідно з додатком до цього Порядку або в довільній формі з обов’язковим дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо оформлення запитів на інформацію.

3.4. У разі подання запиту в усній формі, посадова особа апарату сільської ради, відповідальна за реєстрацію документів, оформлює запит на паперовому носії (згідно з затвердженою формою) зі слів заявника. При цьому в нижньому лівому куті останнього аркуша документа зазначається прізвище посадової особи, яка оформила запит, її номер телефону та підпис.

3.5. Після реєстрації запит розглядається керівництвом сільської ради відповідно до Інструкції з діловодства у Тупичівській сільській раді.

3.6. Після розгляду керівництвом сільської ради запит повертається до особи, відповідальної за реєстрацію документів, де текст резолюції заноситься за допомогою ПК до бази даних, а сам запит передається на виконання посадовій особі (особам) сільської ради, зазначеній (зазначеним) у резолюції.

3.7. Відповідь на інформаційний запит в обов’язковому порядку візується юрисконсультом апарату сільської ради (при його наявності), безпосереднім виконавцем та підписується сільським головою. Після цього запит реєструється у   відділі організаційної   роботи  апарату сільської ради і відправляється заявникові відповідно до Інструкції з діловодства в  Тупичівській сільській раді.

3.8. У разі, якщо сільська рада  не володіє запитуваною  інформацією і не зобов’язана володіти нею відповідно до своїх повноважень, виконавець документа, зазначений у резолюції, готує за підписом сільського голови лист на адресу власника інформації (якщо він відомий) і відповідь заявникові про переадресацію його запиту та надає підписані документи особі, відповідальній за ведення діловодства на відправку не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дати реєстрації запиту.

Якщо власник інформації невідомий, виконавець у вищезгаданий термін готує за підписом сільського голови відповідь заявникові із зазначенням причин, за якими надати інформацію неможливо.

3.9. Робота з особами, що звернулися із запитом про надання витягів з документів, фотографування, копіювання, сканування інформації тощо, проводиться в будівлі сільської ради у такому порядку.

При зверненні особи з проханням надати виписку, сфотографувати, копіювати, сканувати інформацію тощо, що зберігається в сільській раді, оформляється запит відповідно до затвердженої форми, який передається керівництву сільської ради.

Сільський голова (заступник сільського голови) дає доручення посадовій особі апарату сільської ради підготувати копії документів, за якими зроблений запит, і передати їх запитувачу або надати можливість ознайомитись з документами що містять публічну інформацію, зробити з них виписку чи сфотографувати.

 

ІV. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації

4.1. Рішення, дії або бездіяльність посадових осіб сільської ради з питань забезпечення доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені заявником сільському голові або до суду.

 

  Секретар сільської ради                                                   Г.О. Феськовець


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора